[pullquote]

Tartu EKE Projekt (Projekteerimise Instituut EKE Projekt) oli projekteerimisinstituut Eesti NSV-s, mis tegutses aastatel 1966–1992 Instituut allus vabariiklikule koondisele Eesti Kolhoosiehitus. Peakontor asus Tallinnas. Instituut koostas põhiliselt Eesti kolhooside, sovhooside ja majanditevaheliste põllumajandusettevõtete ehitiste projekte. EKE Projektil oli osakonnad Tartus, Pärnus Viljandis ja Paides: kõik need olid moodustatud 1966.

[/pullquote]Tartu EKE Projekt OÜ on välja kasvanud endiseaegsest suuremast Projekteerimiseinstituudi EKE Projekti Tartu osakonnast. 1991. a loodi samanimeline aktsiaselts, mis tänasel päeval toimib Tartu EKE Projekt OÜ nime all.

Nõukogude ajal oli Eestis 4 suurt projektorganisatsiooni: Riiklik Projekteerimise Instituut, Maaehitusprojekt, Tööstusprojekt ja EKE Projekt. 

Projekteerimisinstituudi EKE Projekt Tartu osakond  on peamiselt Lõuna-Eesti põllumajandusettevõtete tootmishoonete ja maa-asulate elamute projekteerimisega tegelenud asutus.
1968. a asutati ENSV Kolhoosidevaheliste Ehitusorganisatsioonide Vabariikliku
Nõukogu Projekteerimise Büroo ja selle allasutusena Tartu osakond.

Alates 1971. a-st sai asutuse nimeks vabariikliku koondise Eesti Kolhoosiehitus projekteerimisinstituut EKE Projekt ja alates 1990. a-st vabariikliku koondise Eesti Külaehitus projekteerimisinstituut EKE Projekt.

Projekteerimisinstituudi peakorter asus Tallinnas, osakonnad olid Tartus, Pärnus,
Viljandis ja Paides. Tartu osakond teenindas Jõgeva, Põlva, Tartu ja Võru rajooni.
1991. a moodustati endise projekteerimisinstituudi EKE Projekti Tartu osakonna reorganiseerimise käigus õigusjärglasena erakapitalil põhinev Tartu EKE Projekt AS, mis 1996. a. reorganiseeriti osaühinguks Tartu EKE Projekt.

Inimesed

Tartu EKE projekt on olnud paljude projekteerijate esimeseks töökohaks ja kogemusteandjaks. Nõukogude ajal oli Tartu EKE Projektis sadakond töötajat. Vanimad, projekteerijana 1969a tööd alustanud Kalju Maasikmäe sai projekti juhiks 1979 aastal ning valiti 1991a enamushäältega juhatuse esimeheks, direktoriks sai Raimond Green. Tartu EKE Projekti juhatusse kuulus ka Projekteerimisinstituudi EKE Projekt Tartu osakonna kauaaegne juhataja  Valdur Maadra. Tartu EKE Projekt on olnud praktikakohaks paljudele Maaülikooli, Tehnikaülikooli ja Kunstiakadeemia üliõpilastele.

lähiajalugu

 Kalju Maasikmäe  juhatuse esimeheks ja direktor Raimond Green 1991. a võeti uus suund ning hakkati projekte tegema üle eesti  2000 aastatest laieneti ka Tallinn, Viljandi ja Pärnu linnatesse. 2010 Tartu EKE Projekti direktoriks sai Kaiti Maasikmäe.

 

 

Tegevusvaldkonnad

 Arhitektuuri

Sisearhitektuuri

Inseneri

Kütte

Ventilatsiooni

Elektri

Vee

Kanalisatsiooni

Energiatõhususe

Energiamärgis

Arukahoone

Planeeringu

Restaureerimis

muinsuskaitse eritingimused

Rekonstrueerimisprojektid

 

Teeme projekteerimistöid ka muinsuskaitsealal – kogu hoone projekt ühest kohas.

 

MTR tegevusvaldkond Projekteerimine

MTR registreeringu nr EEP002191

Projekteerimine, Elektritööd TEL001954

Muinsuskaitse litsents nr E 520/2010

Ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi